108 bryggplatser
20 bojplatser

På mindre än en timme når du den skyddade och naturskönt belägna båthamnen vid Kåreholm - knappt 5 mils bilväg från Norrköping och 3 mil från Söderköping. Första parkett till S:t Annas och södra Östkustens skärgård. Kåreholms båthamn har funnits sedan 1983.

Ring och preliminärboka plats redan nu så har du stora chanser vid utdelningen som sker under våren.

Kåreholms Båthamn